1963

Schüzuenkönig: Franz Merlini

Schützenkönigin: Gisela Krebser

1962

Schützenkönig: Hans Baumann

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1961

Schützenkönig: Kurt Schrillinger

1960

Schützenkönig: Helmut Weis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1959

Schützenkönig: Hans Baumann

1958

Schützenkönig: Kurt Schrillinger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1957

Schützenkönig: Franz Merlini